Ren

REN

מה זה Ren?

Ren היא תוכנה שמטרתה לתמרץ רשת גלובלית של משתמשים כדי לאפשר לכל אחד להעביר נכסים חדשים וקיימים על פני בלוקצ'יינים שונים.

לדוגמה, עם Ren, משתמשים יכולים לנעול ביטקוין (או נכסים אחרים) בחוזה חכם, ובתמורה, לקבל את המטבע ETH בבלוקצ'יין של את'ריום. משם, מחזיקי ביטקוין יכולים להשתמש ב-Ren כדי לגשת לחבילת מוצרי הפיננסים המבוזרים (DeFi) של את'ריום מבלי למכור את הביטקוין שלהם או אפילו להעביר את הנכסים שלהם דרך בלוקצ'יינים שונים.

באמצעות מטבעות את'ריום אלה, משתמש יכול אפילו להשתתף באקוסיסטם המבוזר של את'ריום, כולל את פלטפורמות לקיחת הלוואות ומתן הלוואות כגון Compound או Aave, כל אותו זמן, הביטקוינים של המשתמש יישארו נעולים בתוכנת Ren.

אם משתמש יבקש לפתוח את הכספים שלו, הוא יצטרך להשתמש במטבע הדיגיטלי REN, הדרוש כדי לשלם לצמתים עבור תפעול ותחזוקת הרשת.

מה השימושים של המטבע? ולמה שיהיה לו ערך?

השימוש המרכזי במטבע REN הוא עצם יכולתו לאפשר להם לקחת חלק בפעילות כלכלית בכל בלוקצ'יין שירצו, ללא קשר למטבעות הדיגיטליים בתיק שלהם. רבות נאמר שאם אתה מעוניין להגיע לתחום ה DeFi אתה חייב להחזיק אית'ריום, Ren מבטל קביעה זו.

היתרון הוא שהמטבע REN נחוץ כדי לשלם עבור פעולות ברשת ולתחזק את הרשת, בצורה הזו, אימוץ של המטבע REN יגדל כתופעת לוואי של השימוש הגובר במוצרי DEFI והחזקת ביטקוין.

לקנייה
הקודם