Chainlink

LINK

מה זה Chainlink ?

לאנליזה מלאה על המטבע מתאריך 31/01/24

צ'יינלינק (Chainlink) הוא מטבע קריפטוגרפי שמטרתו לתמרץ רשת עולמית של מחשבים שיספקו נתונים מהעולם החיצוני לחוזים החכמים שפועלים על גבי הבלוקצ'יין.

אם אינכם מכירים את המושג, חוזים חכמים הם הסכמים שתוכננו לביצוע אם וכאשר יתקיימו מספר תנאים מסוימים יחדיו בצורה אוטומטית.

חוזים חכמים הינו כלי מורכב ומאוד שימושי בעולמנו, מהלוואות ועד יצירת ממשק שאינו תלוי בדבר חוץ מהתנאים שנכתבו בתוכנה. עד כה נעשה שימוש בחוזים חכמים לכל דבר, ובכל סקטור בעולם הקריפטו.

עם זאת, בעיה שנמשכת כרגע היא שרוב החוזים החכמים צריכים להסתמך על מקור נתונים חיצוני כלשהו כדי לבצע כראוי את התנאים שלהם.

לדוגמא, חוזים חכמים שעליהם יזינו הימורים על שווי עתידי של נכס מסויים, יש צורך בנתונים מהעולם החיצוני על מנת שהתנאים יוכלו להתקיים.

צ'יינלינק (Chainlink) נוצר בכדי לטפל בבעיה זו על ידי תמריץ של ספקי נתונים (נקרא "אורקל") על מנת שיפעלו כגשר בין החוזים החכמים בבלוקצ'יין למקורות נתונים חיצוניים, בין אם זה בלוקצ'יין אחר או מרשת האינטרנט באופן כללי.

כל אורקל (ספק נתונים) בתוך רשת הצ'יינלינק (Chainlink) מקבל תמריץ לספק נתונים מדויקים שכן לכל אחד מוקצה ציון מוניטין. יתרה מכך, כאשר צמתים עוקבים אחר כללי התוכנה ומספקים נתונים שימושיים, הם מתוגמלים במטבע הקריפטו של צ'יינלינק (Chainlink).

מה השימושים של המטבע? ולמה שיהיה לו ערך?

המטבע הקריפטוגרפי LINK שואב את ערכו מיכולתו להבטיח ביצוע מוצלח של חוזים חכמים התלויים ברשת הצ'יינלינק.

המטבע LINK מובנה ברשת עצמה והוא המטבע היחיד שניתן להשתמש בו לפעולות מפתח ברשת. לדוגמה, LINK משמש לתשלום למפעילי צמתים המאחסנים נתונים.

בדרך זו, הוא גם ממלא תפקיד הכרחי במתן אינטראקציות בין משתמשי Chainlink.

LINK משמש כפיקדון הנדרש על ידי יוצרי החוזה החכם ומשולם על ידי האורקלים. עמלה זו מוחזרת אם השירותים שלהם לא יתקבלו או ברגע שהם משלימים את המשימה. יוצרי החוזה החכם שומרים על העמלה אם אורקל לא מצליח להשלים את סיום החוזה.

כמו מטבעות קריפטוגרפיים רבים אחרים, גם היצע אסימוני LINK מוגבל, כלומר לפי חוקי התוכנה יהיו רק 1 מיליארד LINK.

לקנייה
הקודם