Curve DAO Token

CRV

מה זה Curve?

הדרך הקלה ביותר להבין את Curve היא לראות בה כחלפן או ציינג' כפי שאנו מכירים זאת. המטרה העיקרית הפרויקט Curve מסחר יעיל של מטבעות יציבים (Stablecoin)-  מטבעות המחקים נכסים אחרים, במקרה שלנו, מחקים מטבעות פיאט, יורו/דולר/יין.

מטרתם לעשות זאת עם עמלות כמה שיותר נמוכות.

בניגוד לבורסאות ריכוזיות (כמו binance) שמתאימות בין קונה למוכר, ההתנהגות של Curve שונה, היא משתמשת במאגרי נזילות (בדומה ל Uniswap)

מאגרי נזילות הן בריכות וירטואליות של מטבעות שיושבים על חוזים חכמים, ופועלים בצורה של יצירת מאגר מטבעות יציבים ביחס קבוע למטבעות הלא יציבים שזמינים בבריכה, היחס נקבע על פי תנאי החוזה שנכתב. ככל שכמותם משתנה, הם הופכים זולים יותר או יקרים יותר, ובכך מתאפשר לסוחרים לקנות או למכור את הנכסים.

הפופולריות המוקדמת של Curve בקרב פלטפורמות DeFi (מערכת פיננסית מבוזרת) מעידה על כך שמשתמשים הנועלים כספים בפלטפורמה עשויים להמשיך ליהנות מחשיפה לעמלות הזולות שהבורסה המבוזרת מציעה.

מה השימושים של המטבע? ולמה שיהיה לו ערך?

השימוש העיקרי במטבע CRV הוא לניהול פלטפורמת Curve. בעלי המטבע CRV יכולים להצביע על הצעות לעדכון ושיפור הפלטפורמה, כגון הוספת מטבעות יציבים חדשים לרשימת הנכסים הסחירים או התאמת עמלות המסחר. בנוסף, מחזיקי CRV יכולים להרוויח חלק מדמי העסקאות של הפלטפורמה על ידי מתן נזילות למאגרי הבורסה המבוזרת.

ערכו של אסימון CRV נקבע על פי הביקוש לשירותי הפלטפורמה והערך הכולל של המטבעות היציבים הנסחרים בפלטפורמה. המשוואה פשוטה: ככל שפעילות הבורסה תגדל כך יגדל הביקוש למטבע CRV ואיתו ערכו של המטבע.

נוכח העלייה הקבועה בשימוש במטבעות יציבים הבורסה עשויה למצוא עצמה מתרחבת באופן קבוע. כנגזרת מכך, ככל שיתווספו יותר מטבעות יציבים לפלטפורמה ותכונותיהם יגברו התועלת של הפלטפורמה תגדל, מה שידחוף את המטבע CRV להגדיל את ערכו.

לסיכום, ערכו של המטבע מונע מהביקוש לשירותי הפלטפורמה ומהערך הכולל של מטבעות ה-stablecoin הנסחרים בפלטפורמה, כמו גם מהנזילות שמספקים מחזיקי המטבע. גם אלגוריתם המסחר הייחודי של הפלטפורמה, CPMM, המבטיח מסחר יעיל והוגן, תורם לערך המטבע.

לקנייה
הקודם