Kava

KAVA

מה זה KAVA?

קווה (Kava) הוא פרוטוקול תוכנה המשתמש במספר מטבעות דיגיטליים כדי לאפשר למשתמשים שלו ללוות ולהשאיל נכסים ללא צורך במתווך פיננסי מסורתי.

קווה נחשב לאחד ממספר פרויקטים המתפתחים בתחום הפיננסים המבוזרים (DeFi), עם זאת, בעוד שרוב הפרויקטים של DeFi פועלים על הבלוקצ'יין של אתריום בלבד, קווה (Kava) לעומת זאת עושה משלב את המהירות והיכולת התקשורת הרחבה של Cosmos עם כוח הפיתוח הרחב והקהילה העצומה של Ethereum.

משתמשי הפלטפורמה נועלים מטבעות דיגיטליים בחוזים חכמים בקוסמוס (Cosmos) כדי שיוכלו לקחת הלוואות הנקובות ב-USDX, המטבע היציב של Kava. מטבע יציב הוא מטבע דיגיטלי המוצמד לשווי הדולר האמריקני

למטבעות יציבים תפקיד חשוב בכלכלת הקריפטו, הם משמשים כגשר בין העולם הפיננסי המסורתי ובין העולם הפיננסי הדיגיטלי.

מה השימושים של המטבע? ולמה שיהיה לו ערך?

המטבע הדיגיטלי של KAVA משמש לתגמול משתמשים שטבעו (הנפיקו) USDX (מטבע דיגיטלי שערכו מוצמד לדולר האמריקאי), והוא ממלא תפקיד מפתח בניהול הרשת Kava.

ליתר דיוק, KAVA מבזרת את ניהול הפעולות ברשת, ומאפשרת לכל מי שמחזיק ונועל מטבעות דיגיטליים להצביע על מדיניות התוכנה, כללי התוכנה, ושינויים רצויים בתוכנה.

משמעות הדבר היא שבבעלות והחזקה של KAVA, משתמשים יכולים להצביע לשינוי פרמטרים מסוימים של התוכנה, אלה כוללים, בין היתר, את הנכסים שהפרוטוקול מקבל כבטוחה, יחס הביטחונות הנדרש והעמלות ששולמו על ידי הלווים.

לקנייה
הקודם